Národní galerie v Praze

IČO: 00023281
Datová schránka: wx3j85b

kultura
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 1 547 569 Kč 128 964 Kč
Ředitel sbírky I. 843 311 Kč 70 276 Kč
Ředitel sbírky II. 831 805 Kč 69 317 Kč
Ředitel sbírky III. 820 387 Kč 68 366 Kč
Ředitel sbírky IV. 837 378 Kč 69 782 Kč
Ředitel sbírky V. 836 181 Kč 69 682 Kč
Ředitel sekce I. 872 406 Kč 72 701 Kč
Ředitel sekce II. 1 000 485 Kč 83 374 Kč
Ředitel sekce III. 897 300 Kč 93 469 Kč
Ředitel sekce IV. 1 038 274 Kč 86 523 Kč
Ředitel sekce V. 777 697 Kč 194 424 Kč
Ředitel sekce VI. 334 186 Kč 37 132 Kč
Vedoucí odboru I. 785 643 Kč 65 470 Kč
Vedoucí odboru II. 803 193 Kč 66 933 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 1 502 125 Kč 125 177 Kč
Ředitel sbírky I. 836 641 Kč 69 720 Kč
Ředitel sbírky II. 810 505 Kč 67 542 Kč
Ředitel sbírky III. 827 186 Kč 68 932 Kč
Ředitel sbírky IV. 843 233 Kč 70 269 Kč
Ředitel sbírky V. 843 149 Kč 70 262 Kč
Ředitel sekce I. 990 657 Kč 82 555 Kč
Ředitel sekce II. 899 953 Kč 74 996 Kč
Ředitel sekce III. 956 094 Kč 79 675 Kč
Ředitel sekce IV. 1 149 487 Kč 95 791 Kč
Vedoucí odboru I. 762 506 Kč 63 542 Kč
Vedoucí odboru II. 796 148 Kč 66 346 Kč
Vedoucí odboru III. 869 678 Kč 72 473 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 1 488 693 Kč 124 058 Kč
Ředitel odboru IV. 468 031 Kč 78 005 Kč
Ředitel odboru V. 468 729 Kč 78 122 Kč
Ředitel odboru VI. 352 837 Kč 58 806 Kč
Ředitel odboru VII. 327 037 Kč 54 506 Kč
Ředitel sbírky I. 661 013 Kč 55 084 Kč
Ředitel sbírky II. 800 872 Kč 66 739 Kč
Ředitel sbírky III. 753 712 Kč 62 809 Kč
Ředitel sbírky IV. 768 961 Kč 64 080 Kč
Ředitel sbírky V. 780 433 Kč 65 036 Kč
Ředitel sekce I. 918 323 Kč 76 527 Kč
Ředitel sekce II. 433 665 Kč 72 278 Kč
Ředitel sekce III. 963 508 Kč 80 292 Kč
Ředitel sekce IV. 341 788 Kč 85 447 Kč
Vedoucí odboru I. 726 159 Kč 60 513 Kč
Vedoucí odboru II. 1 000 761 Kč 83 397 Kč
Vedoucí odboru III. 811 435 Kč 67 620 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 1 410 783 Kč 117 565 Kč
Ředitel odboru 1 650 750 Kč 54 229 Kč
Ředitel odboru 2 888 508 Kč 74 042 Kč
Ředitel odboru 3 736 141 Kč 61 345 Kč
Ředitel odboru 4 867 959 Kč 72 330 Kč
Ředitel odboru 5 596 329 Kč 49 694 Kč
Ředitel odboru 6 666 038 Kč 55 503 Kč
Ředitel odboru 7 672 484 Kč 56 040 Kč
Ředitel odboru 8 769 939 Kč 64 162 Kč
Ředitel odboru 9 815 945 Kč 67 995 Kč
Ředitel sbírky I. 929 139 Kč 77 428 Kč
Ředitel sbírky II. 732 708 Kč 61 059 Kč
Ředitel sbírky III. 685 825 Kč 57 152 Kč
Ředitel sbírky IV. 664 109 Kč 55 342 Kč
Ředitel sbírky V. 764 417 Kč 63 701 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Generální ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 19 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 8 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Národní galerie v Praze za všechny dostupné roky

Open data pro Národní galerie v Praze