Ústav hematologie a krevní transfuze Praha

IČO: 00023736
Datová schránka: xa6n85c

zdravotnictví
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 761 141 Kč 146 762 Kč nejsou
Zástupce ředitele 1 235 836 Kč 114 429 Kč nejsou
Náměstek 1 1 449 791 Kč 120 816 Kč nejsou
Náměstek 2 1 723 793 Kč 143 649 Kč nejsou
Náměstek 3 1 761 205 Kč 146 767 Kč nejsou
Náměstek 4 1 414 012 Kč 117 834 Kč nejsou
Náměstek 5 1 556 175 Kč 129 681 Kč nejsou
Náměstek 6 1 509 654 Kč 125 805 Kč nejsou
Náměstek 7 1 291 870 Kč 107 656 Kč nejsou
Náměstek 8 1 753 152 Kč 146 096 Kč nejsou
Náměstek 9 431 040 Kč 119 733 Kč nejsou
Náměstek 10 754 739 Kč 125 790 Kč nejsou
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek 1 1 681 130 Kč 140 094 Kč
Náměstek 10 1 191 440 Kč 99 287 Kč
Náměstek 2 1 445 257 Kč 120 438 Kč
Náměstek 3 1 616 983 Kč 134 749 Kč
Náměstek 4 1 530 098 Kč 127 508 Kč
Náměstek 5 1 500 296 Kč 125 025 Kč
Náměstek 6 1 705 946 Kč 142 162 Kč
Náměstek 7 1 629 792 Kč 135 816 Kč
Náměstek 8 999 225 Kč 83 269 Kč
Náměstek 9 1 385 808 Kč 115 484 Kč
Ředitel 2 023 047 Kč 168 587 Kč
Zástupce ředitele 1 202 234 Kč 100 186 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek 1 1 542 931 Kč 128 578 Kč
Náměstek 2 1 426 335 Kč 118 861 Kč
Náměstek 3 1 416 272 Kč 118 023 Kč
Náměstek 4 1 305 445 Kč 108 787 Kč
Náměstek 5 1 335 905 Kč 111 325 Kč
Náměstek 6 1 304 270 Kč 108 689 Kč
Náměstek 7 1 608 016 Kč 134 001 Kč
Náměstek 8 1 266 753 Kč 105 563 Kč
Ředitel 1 499 104 Kč 124 925 Kč
Zástupce ředitele 1 318 187 Kč 109 849 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 6 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované údaje v řádné lhůtě. Ale ne v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka). Informace byly ve zcela nevyhovujícím scanu v pdf.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 21 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Ústav hematologie a krevní transfuze Praha za všechny dostupné roky

Open data pro Ústav hematologie a krevní transfuze Praha