Moravská zemská knihovna v Brně

IČO: 00094943
Datová schránka: xpiqh6p

vzdělávání knihovna
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 571 656 Kč 130 971 Kč 0
Zástupce/zástupkyně ředitele 932 778 Kč 77 732 Kč 0
Náměstek/náměstkyně 940 539 Kč 78 378 Kč 0
Vedoucí sekce 1 014 080 Kč 84 507 Kč 0
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně 940 460 Kč 78 372 Kč
Ředitel/ka 1 502 718 Kč 125 227 Kč
Vedoucí sekce 999 031 Kč 83 253 Kč
Zástupce/zástupkyně ředitele 875 839 Kč 72 987 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně 938 872 Kč 78 239 Kč
Ředitel/ka 1 520 824 Kč 126 735 Kč
Zástupce/zástupkyně ředitele 913 864 Kč 76 155 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu. Podrobné zdůvodnění odměn bylo poskytnuto přílohou.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 8 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Moravská zemská knihovna v Brně za všechny dostupné roky

Open data pro Moravská zemská knihovna v Brně