Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

IČO: 71009221
Datová schránka: xwsai7r

zdravotnictví hygiena
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 914 283 Kč 76 190 Kč bez bonusů
Ředitel 2 924 542 Kč 77 045 Kč bez bonusů
Ředitel 3 922 526 Kč 76 877 Kč bez bonusů
Ředitel 4 877 479 Kč 73 123 Kč bez bonusů
Ředitel 5 867 594 Kč 72 300 Kč bez bonusů
Ředitel 6 884 620 Kč 73 718 Kč bez bonusů
Ředitel 7 858 317 Kč 71 526 Kč bez bonusů
Ředitel 8 1 329 540 Kč 110 795 Kč bez bonusů
Ředitel 9 1 388 994 Kč 115 750 Kč bez bonusů
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 796 313 Kč 66 359 Kč
Ředitel 2 862 840 Kč 71 903 Kč
Ředitel 3 871 200 Kč 72 600 Kč
Ředitel 4 856 559 Kč 71 380 Kč
Ředitel 5 837 772 Kč 69 814 Kč
Ředitel 6 855 440 Kč 71 287 Kč
Ředitel 7 844 713 Kč 70 393 Kč
Ředitel 8 1 189 523 Kč 99 127 Kč
Ředitel 9 1 311 806 Kč 109 317 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 908 322 Kč 75 694 Kč
Ředitel 2 936 096 Kč 78 008 Kč
Ředitel 3 1 017 918 Kč 84 827 Kč
Ředitel 4 879 876 Kč 73 323 Kč
Ředitel 5 871 132 Kč 72 594 Kč
Ředitel 6 886 072 Kč 73 839 Kč
Ředitel 7 963 342 Kč 80 279 Kč
Ředitel 8 1 247 745 Kč 103 979 Kč
Ředitel 9 1 380 608 Kč 115 051 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 1 549 120 Kč 129 093 Kč
Ředitel 2 1 437 167 Kč 119 764 Kč
Ředitel 3 927 163 Kč 77 264 Kč
Ředitel 4 933 596 Kč 77 800 Kč
Ředitel 5 1 201 334 Kč 100 111 Kč
Ředitel 6 885 063 Kč 73 755 Kč
Ředitel 7 883 242 Kč 73 604 Kč
Ředitel 8 952 219 Kč 79 352 Kč
Ředitel 9 985 216 Kč 82 101 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 7 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně za všechny dostupné roky

Open data pro Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně