Státní zdravotní ústav

IČO: 75010330
Datová schránka: ymkj9r5

zdravotnictví
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel SZÚ 2 563 474 Kč 213 623 Kč mobilní telefon, notebook
Náměstek + ved.centra 1a 1 409 039 Kč 140 904 Kč mobilní telefon, notebook
Náměstek + ved.centra 1b 485 499 Kč 242 750 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí centra 2 895 630 Kč 93 295 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí centra 3 1 105 272 Kč 92 106 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí centra 4 968 450 Kč 100 880 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí centra 5 1 106 281 Kč 92 190 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí centra 6 1 407 109 Kč 117 259 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí centra 7 1 046 757 Kč 87 230 Kč mobilní telefon, notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek + ved.centra 1 1 116 576 Kč 93 048 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel SZÚ 1 811 007 Kč 150 917 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí centra 1 787 218 Kč 65 602 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí centra 2 1 063 836 Kč 88 653 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí centra 3 1 077 777 Kč 89 815 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí centra 4 180 943 Kč 90 472 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí centra 4 808 873 Kč 80 887 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí centra 5 1 097 994 Kč 91 500 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí centra 6 1 316 265 Kč 109 689 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí centra 7 987 853 Kč 82 321 Kč mobilní telefon + notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek + ved.centra 1 1 114 380 Kč 92 865 Kč mobilní telefon + notebook
Náměstek + ved.centra 2 645 808 Kč 58 710 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel SZÚ 1 464 943 Kč 154 205 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí centra 1 1 107 562 Kč 92 297 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí centra 2 1 108 589 Kč 92 382 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí centra 3 1 166 814 Kč 97 235 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí centra 4 1 123 043 Kč 93 587 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí centra 5 879 971 Kč 109 996 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí centra 6 1 236 872 Kč 103 073 Kč mobilní telefon + notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek + ved.centra 1 1 197 674 Kč 99 806 Kč mobilní telefon + notebook
Náměstek + ved.centra 2 746 576 Kč 62 215 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel SZÚ 1 786 406 Kč 148 867 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí centra 1 1 083 242 Kč 90 270 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí centra 2 1 093 848 Kč 91 154 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí centra 3 1 151 104 Kč 95 925 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí centra 4 1 189 857 Kč 99 155 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí centra 5 1 350 946 Kč 112 579 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí centra 6 1 180 755 Kč 98 396 Kč mobilní telefon + notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek + ved.centra 2 475 250 Kč 79 208 Kč mobilní telefon
Náměstek + ved.centra 3 831 441 Kč 138 574 Kč mobilní telefon
Náměstek + ved.centra 4 402 244 Kč 67 041 Kč mobilní telefon
Ředitel SZÚ 1 781 876 Kč 148 490 Kč mobilní telefon
Vedoucí centra 1 1 228 567 Kč 102 381 Kč mobilní telefon
Vedoucí centra 2 1 217 967 Kč 101 497 Kč mobilní telefon
Vedoucí centra 3 1 281 557 Kč 106 796 Kč mobilní telefon
Vedoucí centra 4 1 369 822 Kč 114 152 Kč mobilní telefon
Vedoucí centra 5 1 331 646 Kč 110 971 Kč mobilní telefon
Vedoucí centra 6 1 328 006 Kč 110 667 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek + ved.centra 1 1 286 027 Kč 107 169 Kč mobilní telefon
Ředitel SZÚ 1 468 308 Kč 122 359 Kč mobilní telefon
Vedoucí centra 1 1 239 247 Kč 103 271 Kč mobilní telefon
Vedoucí centra 2 1 237 497 Kč 103 125 Kč mobilní telefon
Vedoucí centra 3 1 186 942 Kč 98 912 Kč mobilní telefon
Vedoucí centra 4 1 177 436 Kč 98 120 Kč mobilní telefon
Vedoucí centra 5 1 272 437 Kč 106 036 Kč mobilní telefon
Vedoucí centra 6 1 361 719 Kč 113 477 Kč mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel SZÚ platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 11 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace v řádné lhůtě a na podruhé i v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 8 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Státní zdravotní ústav za všechny dostupné roky

Open data pro Státní zdravotní ústav