Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism

IČO: 49277600
Datová schránka: yr9mzxx

rozvoj
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka I. 1 473 701 Kč 122 808 Kč stravenky, Multisport
Ředitel/ka II. 1 194 665 Kč 99 555 Kč stravenky, Multisport, penzijní příspěvek zamětnavatele
Ředitel/ka III. 1 160 606 Kč 116 061 Kč stravenky, Multisport
Ředitel/ka IV. 413 372 Kč 206 686 Kč stravenky, Multisport
Ředitel/ka V. 1 515 749 Kč 126 312 Kč stravenky, Multisport, penzijní příspěvek zaměstnavatele
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka I. 1 111 069 Kč 92 589 Kč stravenky, Multisport, mobilní telefon, notebook
Ředitel/ka II. 1 104 595 Kč 92 050 Kč stravenky, Multisport, mobilní telefon, notebook
Ředitel/ka III. 1 089 597 Kč 90 800 Kč stravenky, Multisport, penzijní příspěvek zamětnavatel, mobilní telefon, notebook, bezplatné použivání služebního vozidla k výkonu funkce
Ředitel/ka IV. 1 064 578 Kč 88 715 Kč stravenky, Multisport, penzijní příspěvek zamětnavatel, mobilní telefon, notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka I. 1 006 440 Kč 83 870 Kč stravenky, Multisport, mobilní telefon, notebook
Ředitel/ka II. 1 013 440 Kč 84 453 Kč stravenky, Multisport, mobilní telefon, notebook
Ředitel/ka III. 540 908 Kč 77 273 Kč stravenky, Multisport, penzijní příspěvek zaměstnavatel, mobilní telefon, notebook
Ředitel/ka III. 432 620 Kč 86 524 Kč stravenky, Multisport, mobilní telefon, notebook
Ředitel/ka IV. 1 133 133 Kč 94 428 Kč stravenky, Multisport, penzijní příspěvek zamětnavatel, mobilní telefon, notebook, bezplatné použivání služebního vozidla k výkonu funkce
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 199 403 Kč 99 950 Kč stravenky, PF, Multisport, mobilní telefon, notebook, používání služebního vozidla k výkonu funkce
Ředitel/ka I. 739 467 Kč 105 638 Kč stravenky, PF, Multisport, mobilní telefon, notebook
Ředitel/ka I. 762 327 Kč 108 904 Kč stravenky, PF, Multisport, mobilní telefon, notebook
Ředitel/ka II. 808 318 Kč 67 360 Kč stravenky, PF, Multisport, mobilní telefon, notebook
Ředitel/ka II. 244 604 Kč 81 535 Kč stravenky, PF, Multisport, mobilní telefon, notebook
Ředitel/ka III. 852 015 Kč 85 202 Kč stravenky, PF, Multisport, mobilní telefon, notebook
Ředitel/ka III. 258 189 Kč 64 547 Kč stravenky, PF, Multisport, mobilní telefon, notebook

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 6 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism za všechny dostupné roky

Open data pro Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism