Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale

IČO: 00514152
Datová schránka: yrfs29r

ostatní
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka podniku 3 691 844 Kč 307 654 Kč vozidlo k soukromým účelům, deputát, příspěvěk na dovolenou
Předseda/dkyně dozorčí rady 355 000 Kč 29 583 Kč
Místopředseda/dkyně dozorčí rady 290 000 Kč 24 167 Kč
Člen/ka výboru dozorčí rady - předseda 120 000 Kč 10 000 Kč
Člen/ka výboru dozorčí rady-místopředseda 102 000 Kč 8 500 Kč
Člen/ka dozorčí rady+výbor audit 235 000 Kč 19 583 Kč
Člen/ka dozorčí rady 1 35 000 Kč 35 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 2 150 000 Kč 15 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 3 180 000 Kč 15 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 4 180 000 Kč 15 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 5 180 000 Kč 15 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 6 180 000 Kč 15 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 7 180 000 Kč 15 000 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen/ka dozorčí rady 180 000 Kč 15 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 15 000 Kč 15 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 60 000 Kč 15 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 180 000 Kč 15 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 75 000 Kč 15 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 105 000 Kč 15 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 135 000 Kč 15 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 180 000 Kč 15 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 75 000 Kč 15 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 105 000 Kč 15 000 Kč
Člen/ka výboru dozorčí rady 120 000 Kč 10 000 Kč
Člen/ka výboru dozorčí rady 102 000 Kč 8 500 Kč
Místopředseda/dkyně dozorčí rady 300 000 Kč 25 000 Kč
Předseda/dkyně dozorčí rady 405 000 Kč 33 750 Kč
Ředitel/ka podniku 4 581 832 Kč 381 819 Kč vozidlo k soukromým účelům,deputát,příspěvek na dovolenou

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ka podniku platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 10 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 15 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale za všechny dostupné roky

Open data pro Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale