Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IČO: 00064173
Datová schránka: zizdbpb

zdravotnictví nemocnice
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 2 919 511 Kč 243 293 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 1 2 388 050 Kč 199 004 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 2 2 348 498 Kč 195 708 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 3 2 288 458 Kč 190 705 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 4 2 042 785 Kč 170 232 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 5 2 147 041 Kč 178 920 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 6 595 445 Kč 165 401 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 7 1 127 379 Kč 156 580 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek 1 2 695 944 Kč 224 662 Kč
Náměstek 2 2 603 967 Kč 216 997 Kč
Náměstek 3 2 533 749 Kč 211 146 Kč
Náměstek 4 2 618 696 Kč 218 225 Kč
Ředitel 2 782 514 Kč 265 001 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 33 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu až po naší stížnosti na nereagování, za to ale s omluvou za zaslání po zákonné lhůtě.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Fakultní nemocnice Královské Vinohrady za všechny dostupné roky

Open data pro Fakultní nemocnice Královské Vinohrady