Česká inspekce životního prostředí

IČO: 41693205
Datová schránka: zr5efbb

centrální a kontrolní instituce
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ředitelka ČIŽP 1 481 169 Kč 148 117 Kč NE
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 1a ČIŽP 713 037 Kč 71 304 Kč NE
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 1b ČIŽP 131 497 Kč 131 497 Kč NE
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 2 ČIŽP 833 227 Kč 69 436 Kč NE
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 3 ČIŽP 875 354 Kč 72 946 Kč NE
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 4 ČIŽP 971 923 Kč 80 994 Kč NE
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 5a ČIŽP 708 302 Kč 70 830 Kč NE
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 5b ČIŽP 129 712 Kč 129 712 Kč NE
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 6 ČIŽP 987 262 Kč 82 272 Kč NE
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 7a ČIŽP 758 490 Kč 75 849 Kč NE
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 7b ČIŽP 128 341 Kč 128 341 Kč NE
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 8 ČIŽP 947 824 Kč 78 985 Kč NE
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 9a ČIŽP 587 144 Kč 73 393 Kč NE
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 9b ČIŽP 136 156 Kč 136 156 Kč NE
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 10 ČIŽP 938 336 Kč 78 195 Kč NE
Ředitel/ka odboru 1 ČIŽP 1 052 611 Kč 87 718 Kč NE
Ředitel/ka odboru 2 ČIŽP 871 259 Kč 72 605 Kč NE
Ředitel/ka odboru 3 ČIŽP 504 951 Kč 63 119 Kč NE
Ředitel/ka odboru 3b ČIŽP 293 559 Kč 97 853 Kč
Ředitel/ka odboru 4a ČIŽP 763 382 Kč 109 055 Kč NE
Ředitel/ka odboru 4b ČIŽP 358 229 Kč 119 410 Kč NE
Ředitel/ka odboru 5a ČIŽP 90 037 Kč 30 012 Kč NE
Ředitel/ka odboru 5b ČIŽP 896 434 Kč 128 062 Kč NE
Ředitel/ka odboru 6 ČIŽP 218 783 Kč 72 928 Kč NE
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 1 ČIŽP 1 038 847 Kč 86 571 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 10 ČIŽP 868 084 Kč 72 340 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 2 ČIŽP 261 561 Kč 130 781 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 3 ČIŽP 876 247 Kč 73 021 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 4 ČIŽP 760 372 Kč 63 364 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 5 ČIŽP 795 430 Kč 66 286 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 6 ČIŽP 1 029 643 Kč 85 804 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 7 ČIŽP 1 053 138 Kč 87 762 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 8 ČIŽP 856 401 Kč 71 367 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 9 ČIŽP 1 015 702 Kč 84 642 Kč
Ředitel/ka odboru 1 ČIŽP 1 034 304 Kč 86 192 Kč
Ředitel/ka odboru 2 ČIŽP 953 316 Kč 79 443 Kč
Ředitel/ka odboru 3 ČIŽP 1 000 361 Kč 83 363 Kč
Ředitel/ka odboru 4 ČIŽP 1 190 577 Kč 99 215 Kč
Ředitel/ka odboru 5 ČIŽP 1 046 558 Kč 87 213 Kč
Ředitel/ka odboru 6 ČIŽP 546 402 Kč 109 280 Kč
Ředitel/ředitelka ČIŽP 1 287 032 Kč 117 003 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 1 ČIŽP 974 139 Kč 81 178 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 10 ČIŽP 882 683 Kč 73 557 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 2 ČIŽP 900 819 Kč 75 068 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 3 ČIŽP 842 138 Kč 70 178 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 4 ČIŽP 787 766 Kč 65 647 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 5 ČIŽP 790 981 Kč 65 915 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 6 ČIŽP 956 315 Kč 79 693 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 7 ČIŽP 967 086 Kč 80 591 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 8 ČIŽP 617 423 Kč 68 603 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 9 ČIŽP 938 953 Kč 78 246 Kč
Ředitel/ka odboru 1 ČIŽP 916 886 Kč 76 407 Kč
Ředitel/ka odboru 2 ČIŽP 935 613 Kč 77 968 Kč
Ředitel/ka odboru 3 ČIŽP 921 369 Kč 76 781 Kč
Ředitel/ka odboru 4 ČIŽP 1 225 595 Kč 102 133 Kč
Ředitel/ka odboru 5 ČIŽP 1 028 734 Kč 85 728 Kč
Ředitel/ředitelka ČIŽP 1 278 890 Kč 106 574 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 1 ČIŽP 975 749 Kč 81 312 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 10 ČIŽP 861 064 Kč 71 755 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 2 ČIŽP 857 918 Kč 71 493 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 3 ČIŽP 780 724 Kč 65 060 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 4 ČIŽP 885 600 Kč 73 800 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 5 ČIŽP 782 784 Kč 65 232 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 6 ČIŽP 973 148 Kč 81 096 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 7 ČIŽP 952 359 Kč 79 363 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 8 ČIŽP 871 561 Kč 72 630 Kč
Ředitel/ka oblastního inspektorátu 9 ČIŽP 872 087 Kč 72 674 Kč
Ředitel/ka odboru 1 ČIŽP 934 211 Kč 77 851 Kč
Ředitel/ka odboru 2 ČIŽP 884 203 Kč 73 684 Kč
Ředitel/ka odboru 3 ČIŽP 908 214 Kč 75 685 Kč
Ředitel/ka odboru 4 ČIŽP 1 110 454 Kč 92 538 Kč
Ředitel/ka odboru 5 ČIŽP 1 040 663 Kč 86 722 Kč
Ředitel/ředitelka ČIŽP 1 329 622 Kč 110 802 Kč
Ředitel/ředitelka sekce ČIŽP 1 149 815 Kč 95 818 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ředitelka ČIŽP 1 403 197 Kč 116 933 Kč
Ředitel/ředitelka sekce ČIŽP 1 174 307 Kč 97 859 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ředitelka ČIŽP 1 418 575 Kč 118 215 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ředitelka ČIŽP 1 329 786 Kč 110 816 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ředitelka ČIŽP 1 131 910 Kč 94 326 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ředitelka ČIŽP platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 27 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu, ale až po stížnosti na nereagování.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 15 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Česká inspekce životního prostředí za všechny dostupné roky

Open data pro Česká inspekce životního prostředí