Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy (Policejní prezidium České republiky)

IČO: 06216498
Datová schránka: zucgg9t

vzdělávání policie
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník 1 1 534 788 Kč 127 899 Kč
Vedoucí pracovník 2 1 360 220 Kč 113 352 Kč
Vedoucí pracovník 3 1 250 372 Kč 104 198 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 163 654 Kč 129 295 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 212 714 Kč 101 060 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 270 861 Kč 105 905 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 316 094 Kč 109 675 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 564 255 Kč 130 355 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 267 319 Kč 105 610 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 265 964 Kč 105 497 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 187 238 Kč 169 605 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 553 905 Kč 129 492 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 776 062 Kč 110 866 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 246 995 Kč 113 363 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 668 181 Kč 95 454 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Za instituci poskytlo ochotně a bez obstrukcí veškeré požadované údaje Policejní prezidium České republiky.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy (Policejní prezidium České republiky) za všechny dostupné roky

Open data pro Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy (Policejní prezidium České republiky)