Instituce z oblasti životní prostředí

V roce 2023 poskytlo plat 15 institucí. Plat odmítlo poskytnout 5 institucí.

Povodí Moravy, s.p. Odmítli poskytnout platy.
Povodí Odry, státní podnik Odmítli poskytnout platy.
Povodí Ohře, státní podnik Odmítli poskytnout platy.
Povodí Vltavy, státní podnik Odmítli poskytnout platy.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Odmítli poskytnout platy.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 3 platy. 126 417  Kč - 144 478  Kč
Česká geologická služba 5 platů. 103 973  Kč - 149 291  Kč
Česká informační agentura životního prostředí Evidujeme jeden plat jedné pozice. 81 422  Kč - 81 422  Kč
Český hydrometeorologický ústav 14 platů. 80 113  Kč - 126 192  Kč
Lesy České republiky, s.p. 22 platů. 128 778  Kč - 344 856  Kč
Ministerstvo životního prostředí 21 platů. 74 153  Kč - 256 292  Kč
Povodí Labe, státní podnik 20 platů. 0 Kč - 283 266  Kč
Správa jeskyní České republiky 3 platy. 72 403  Kč - 100 291  Kč
Správa Krkonošského národního parku 5 platů. 94 546  Kč - 118 802  Kč
Správa Národního parku České Švýcarsko 7 platů. 34 842  Kč - 109 638  Kč
Správa Národního parku Podyjí 4 platy. 43 590  Kč - 85 130  Kč
Správa Národního parku Šumava 6 platů. 67 333  Kč - 106 736  Kč
Státní fond životního prostředí České republiky 5 platů. 130 358  Kč - 154 608  Kč
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 14 platů. 64 868  Kč - 119 462  Kč
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 3 platy. 47 388  Kč - 94 116  Kč