Instituce z oblasti archiv

V roce 2023 poskytlo plat 9 institucí.

Moravský zemský archiv v Brně 23 platů. 40 586  Kč - 91 711  Kč
Národní archiv 12 platů. 49 060  Kč - 107 488  Kč
Státní oblastní archiv v Hradci Králové Evidujeme jeden plat jedné pozice. 89 065  Kč - 89 065  Kč
Státní oblastní archiv v Litoměřicích 20 platů. 39 210  Kč - 83 474  Kč
Státní oblastní archiv v Plzni 16 platů. 46 233  Kč - 90 127  Kč
Státní oblastní archiv v Praze 25 platů. 48 248  Kč - 87 410  Kč
Státní oblastní archiv v Třeboni 17 platů. 44 507  Kč - 90 708  Kč
Ústav pro studium totalitních režimů 5 platů. 71 360  Kč - 131 387  Kč
Zemský archiv v Opavě 21 platů. 46 465  Kč - 147 826  Kč