Instituce z oblasti finance

V roce 2023 poskytlo plat 28 institucí. Plat odmítly poskytnout 4 instituce.

RailReal a.s. Odmítli poskytnout platy.
Národní rozvojová banka, a.s. Odmítli poskytnout platy.
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Odmítli poskytnout platy.
Česká exportní banka, a.s. Odmítli poskytnout platy.
Agentura pro podnikání a inovace 6 platů. 87 063  Kč - 164 430  Kč
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 9 platů. 81 090  Kč - 111 525  Kč
Česká agentura na podporu obchodu 6 platů. 72 896  Kč - 139 384  Kč
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 9 platů. 329 317  Kč - 486 360  Kč
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 6 platů. 110 287  Kč - 221 397  Kč
Finanční analytický úřad Evidujeme jeden plat jedné pozice. 171 186  Kč - 171 186  Kč
Generální finanční ředitelství 10 platů. 125 545  Kč - 330 180  Kč
Kancelář finančního arbitra 2 platy. 113 856  Kč - 118 646  Kč
Ministerstvo financí 15 platů. 139 304  Kč - 223 800  Kč
Národní sportovní agentura 5 platů. 65 535  Kč - 205 250  Kč
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 6 platů. 203 012  Kč - 317 083  Kč
OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA 4 platy. 63 744  Kč - 118 514  Kč
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 8 platů. 117 929  Kč - 157 122  Kč
RBP, zdravotní pojišťovna 5 platů. 137 769  Kč - 242 878  Kč
Specializovaný finanční úřad 4 platy. 133 111  Kč - 228 877  Kč
Státní fond dopravní infrastruktury 7 platů. 82 498  Kč - 192 803  Kč
Státní fond podpory investic 13 platů. 5 000  Kč - 5 000  Kč
Státní fond životního prostředí České republiky 5 platů. 130 358  Kč - 154 608  Kč
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 2 platy. 0 Kč - 174 308  Kč
Státní tiskárna cenin, s. p. Evidujeme jeden plat jedné pozice. 252 422  Kč - 252 422  Kč
Státní zemědělský intervenční fond 7 platů. 147 172  Kč - 171 606  Kč
Ústav zemědělské ekonomiky a informací 5 platů. 87 030  Kč - 129 759  Kč
VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 16 platů. 46 434  Kč - 115 380  Kč
Vinařský fond Evidujeme jeden plat jedné pozice. 80 104  Kč - 80 104  Kč
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Evidujeme jeden plat jedné pozice. 400 767  Kč - 400 767  Kč
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY 16 platů. 157 394  Kč - 586 090  Kč
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 5 platů. 156 559  Kč - 223 451  Kč
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Evidujeme jeden plat jedné pozice. 602 883  Kč - 602 883  Kč