Instituce z oblasti práce

V roce 2023 poskytlo plat 5 institucí.

Česká správa sociálního zabezpečení 45 platů. 62 718  Kč - 159 045  Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí 17 platů. 104 460  Kč - 267 300  Kč
Státní úřad inspekce práce 9 platů. 87 527  Kč - 145 310  Kč
Úřad práce České republiky 18 platů. 38 903  Kč - 149 145  Kč
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 2 platy. 67 410  Kč - 96 536  Kč