Instituce z oblasti služby

V roce 2023 poskytlo plat 17 institucí. Plat odmítly poskytnout 2 instituce.

Česká pošta Security, s.r.o. Odmítli poskytnout platy.
Tiskárna Ministerstva vnitra Odmítli poskytnout platy.
Armádní Servisní, příspěvková organizace 3 platy. 74 434  Kč - 126 163  Kč
Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o. 2 platy. 75 667  Kč - 107 312  Kč
Česká pošta, s.p. 16 platů. 28 295  Kč - 2 045 680  Kč
Diplomatický servis Evidujeme jeden plat jedné pozice. 174 900  Kč - 174 900  Kč
Moravský zemský archiv v Brně 23 platů. 40 586  Kč - 91 711  Kč
Nadace České pošty Evidujeme jeden plat jedné pozice. 0 Kč - 0 Kč
Národní archiv 12 platů. 49 060  Kč - 107 488  Kč
Správa služeb Ministerstva průmyslu a obchodu Evidujeme jeden plat jedné pozice. 108 110  Kč - 108 110  Kč
Státní oblastní archiv v Hradci Králové Evidujeme jeden plat jedné pozice. 89 065  Kč - 89 065  Kč
Státní oblastní archiv v Litoměřicích 20 platů. 39 210  Kč - 83 474  Kč
Státní oblastní archiv v Plzni 16 platů. 46 233  Kč - 90 127  Kč
Státní oblastní archiv v Praze 25 platů. 48 248  Kč - 87 410  Kč
Státní oblastní archiv v Třeboni 17 platů. 44 507  Kč - 90 708  Kč
Zařízení služeb MZe s.p.o. 4 platy. 57 557  Kč - 109 787  Kč
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 2 platy. 108 346  Kč - 112 725  Kč
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 15 platů. 72 199  Kč - 160 365  Kč
Zemský archiv v Opavě 21 platů. 46 465  Kč - 147 826  Kč