Instituce z oblasti společnost

V roce 2023 poskytlo plat 6 institucí.

Česká správa sociálního zabezpečení 45 platů. 62 718  Kč - 159 045  Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí 17 platů. 104 460  Kč - 267 300  Kč
Úřad práce České republiky 18 platů. 38 903  Kč - 149 145  Kč
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 3 platy. 85 840  Kč - 133 582  Kč
Ústav pro péči o matku a dítě 10 platů. 54 446  Kč - 210 405  Kč
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. Evidujeme jeden plat jedné pozice. 106 845  Kč - 106 845  Kč