Ústavní soud

 Soudce/soudkyně Ústavního soudu 3

Pozice Soudce/soudkyně Ústavního soudu 3 měla za rok 2020 celkový hrubý příjem 2 464 179 Kč.

Přepočteno na průměrný měsíční základní plat šlo o 195 521 Kč měsíčně a průměrnou měsíční odměnu 28 495 Kč.

Odměny a osobní ohodnocení ve výši 313 449 Kč tvoří 12,7 %% celkové výše příjmu.

Detailní informace

Hrubý měsíční plat včetně odměn 224 016
Nefinanční bonus osobní automobil, byt
Roční hrubý plat 2 150 730
Roční hrubé odměny 313 449
Úvazek 1,00
Počet odpracovaných měsíců 11
Je ředitelskou pozicí Ne
Poznámka k platu Soudci Ústavního soudu nepobírají dle zákona odměny ale pouze paušální náhrady, více informací lze nalézt v https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-201 zákoně č. 201/1997 Sb. nebo https://www.platytopuredniku.cz/page/predstavitele-statni-moci-a-nekterych-statnich-organu-soudcu-a-statnich-zastupcu v popisu výpočtu platů soudců zde ."