Energetický regulační úřad

 Ředitel sekce C

Pozice Ředitel sekce C měla za rok 2023 celkový hrubý příjem 2 025 240 Kč.

Přepočteno na průměrný měsíční základní plat šlo o 123 770 Kč měsíčně a průměrnou měsíční odměnu 45 000 Kč.

Odměny a osobní ohodnocení ve výši 540 000 Kč tvoří 26,7 %% celkové výše příjmu.

Detailní informace

Hrubý měsíční plat včetně odměn 168 770
Nefinanční bonus
Roční hrubý plat 1 485 240
Roční hrubé odměny 540 000
Úvazek 1,00
Počet odpracovaných měsíců 12
Je ředitelskou pozicí Ne
Poznámka k platu Realizace nové organizační struktury Sekce z důvodů zajištění nové agendy úřadu dle EZ, NV 463/2022 Sb. a NV 5/2023 ohledem na efektivní personální zajištění a hospodárnost a následná realizace, koordinace řízení personální politiky Sekce za účelem rychlého obsazení služebních míst, organizace a nastavení pravidelných jednání s vedením GFŘ a FÚ (Jihlava) v oblasti výměny informací při správě odvodů a konzultace, metodické řízení přípravy rámcové pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1227/2011, prezentace rámcové pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1227/2011 na: 12. schůzi Výboru pro záležitosti EU a na online workshop k revizi uspořádání trhu s elektřinou pro poslance Evropského parlamentu, řízení činností v rámci připomínkování návrhu Lex OZE II., řízení činností v rámci připomínkování návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1227/2011 s cílem zlepšit ochranu unie před manipulací s trhem na velkoobchodní trhu a tvorba instrukce pro jednání COREPER (Výbor stálých zástupců vlád členských států Evropské unie).