Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 člen vedení ČPZP 6

Pozice člen vedení ČPZP 6 měla za rok 2023 celkový hrubý příjem 661 719 Kč.

Přepočteno na průměrný měsíční základní plat šlo o 110 287 Kč měsíčně a průměrnou měsíční odměnu 0 Kč.

Odměny a osobní ohodnocení ve výši 0 Kč tvoří 0,0 %% celkové výše příjmu.

Detailní informace

Hrubý měsíční plat včetně odměn 110 287
Nefinanční bonus Služební vozidlo bez přiděleného řidiče
Roční hrubý plat 661 719
Roční hrubé odměny 0
Úvazek 1,00
Počet odpracovaných měsíců 6
Je ředitelskou pozicí Ne
Poznámka k platu Pozice byla zrušena k 30.6.2023 z důvodu optimalizace organizační struktury za účelem dosažení úspory v rámci provozního fondu ČPZP. Tato optimalizace proběhla na základě rozhodnutí managementu ČPZP po schválení Správní radou.