Justiční akademie

 Ředitel/ka

Pozice Ředitel/ka měla za rok 2023 celkový hrubý příjem 1 154 218 Kč.

Přepočteno na průměrný měsíční základní plat šlo o 82 852 Kč měsíčně a průměrnou měsíční odměnu 13 333 Kč.

Odměny a osobní ohodnocení ve výši 160 000 Kč tvoří 13,9 %% celkové výše příjmu.

Detailní informace

Hrubý měsíční plat včetně odměn 96 185
Nefinanční bonus
Roční hrubý plat 994 218
Roční hrubé odměny 160 000
Úvazek 1,00
Počet odpracovaných měsíců 12
Je ředitelskou pozicí Ano
Poznámka k platu Zajištění úkolů v souvislosti s nov. vyhl. č. 516/2021, realizace vzdělávání soudních znalců a tlumočníků dle nové právní úpravy, příprava nového mezioborového vzdělávání, navázání úzké spolupráce s organizací sdružující rakouské soudce, příprava partnerského projektu a finalizace řádosti o projekt JUST-2023-JTRA, zajištění koncepce moderní opatrovnické justice, efektivné rozšíření služeb psychologického centra, nadstandardní spolupráce s MSp při tvorbě koncepce vzdělávání soudních znalců a tlumočníků atd.