Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce

 Předseda Dozorčí rady VÚV TGM, v. v. i.

Detailní informace

Hrubý měsíční plat včetně odměn 909
Nefinanční bonus
Roční hrubý plat 0
Roční hrubé odměny 10 000
Úvazek 1,00
Počet odpracovaných měsíců 11
Je ředitelskou pozicí Ne
Poznámka k platu Vyplacení odměny za výkon ve funkci člena Dozorčí rady VÚV TGM, v. v. i.