Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

IČO: 00027014
Datová schránka: 2fhnzkw

výzkum zemědělství
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 976 895 Kč 81 408 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 1 719 308 Kč 59 942 Kč služební vozidlo bez řidiče, mobilní telefon
Náměstek ředitele 2 778 970 Kč 64 914 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 3 634 503 Kč 52 875 Kč mobilní telefon, služební byt

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 33 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu, ale až po naší stížnosti na nereagování.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. za všechny dostupné roky

Open data pro Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.