Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

IČO: 45251002
Datová schránka: 2fjadja

centrální a kontrolní instituce
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda/předsedkyně rady 1 474 933 Kč 122 911 Kč
Místopředseda/místopředsedkyně rady 1 1 351 867 Kč 112 656 Kč
Místopředseda/místopředsedkyně rady 2 1 351 867 Kč 112 656 Kč
Místopředseda/místopředsedkyně rady 3 1 352 213 Kč 112 684 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 1 1 207 200 Kč 100 600 Kč
Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 2 1 207 200 Kč 100 600 Kč
Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 3 1 207 200 Kč 100 600 Kč
Předseda/předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 1 318 300 Kč 109 858 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 1 1 201 200 Kč 100 100 Kč
Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 2 1 201 200 Kč 100 100 Kč
Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 3 1 201 200 Kč 100 100 Kč
Předseda/předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 1 311 600 Kč 109 300 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 1 1 201 200 Kč 100 100 Kč
Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 2 1 201 200 Kč 100 100 Kč
Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 3 1 201 200 Kč 100 100 Kč
Předseda/předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 1 311 600 Kč 109 300 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 1 1 089 600 Kč 90 800 Kč
Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 2 1 089 600 Kč 90 800 Kč
Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 3 1 089 600 Kč 90 800 Kč
Předseda/předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 1 190 400 Kč 99 200 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 1 1 003 200 Kč 83 600 Kč
Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 2 1 003 200 Kč 83 600 Kč
Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 3 921 014 Kč 76 751 Kč
Předseda/předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 1 095 600 Kč 91 300 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 1 939 600 Kč 78 300 Kč
Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 2 939 600 Kč 78 300 Kč
Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 3 939 600 Kč 78 300 Kč
Předseda/předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 1 026 000 Kč 85 500 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 1 868 800 Kč 72 400 Kč
Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 2 868 800 Kč 72 400 Kč
Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 3 868 800 Kč 72 400 Kč
Předseda/předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 949 200 Kč 79 100 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Předseda/předsedkyně rady platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 5 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Rada pro rozhlasové a televizní vysílání za všechny dostupné roky

Open data pro Rada pro rozhlasové a televizní vysílání