Okresní soud v Šumperku

IČO: 00025283
Datová schránka: 35yabet

justice soudy
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda soudu 2 072 585 Kč 172 715 Kč
Soudce 1 2 095 794 Kč 174 650 Kč
Soudce 10 1 737 821 Kč 144 818 Kč
Soudce 11 2 065 192 Kč 172 099 Kč
Soudce 12 2 134 119 Kč 177 843 Kč
Soudce 13 1 627 034 Kč 147 912 Kč
Soudce 14 1 450 867 Kč 120 906 Kč
Soudce 15 1 427 346 Kč 118 946 Kč
Soudce 16 2 280 813 Kč 190 068 Kč
Soudce 17 1 166 080 Kč 161 956 Kč
Soudce 2 1 459 122 Kč 121 594 Kč
Soudce 3 1 552 923 Kč 129 410 Kč
Soudce 4 2 291 411 Kč 190 951 Kč
Soudce 5 2 140 993 Kč 178 416 Kč
Soudce 6 1 921 636 Kč 160 136 Kč
Soudce 7 2 131 917 Kč 177 660 Kč
Soudce 8 2 149 903 Kč 179 159 Kč
Soudce 9 1 916 469 Kč 159 706 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda soudu 2 132 895 Kč 177 741 Kč
Soudce 1 1 903 195 Kč 158 600 Kč
Soudce 10 1 506 091 Kč 125 508 Kč
Soudce 11 1 829 726 Kč 152 477 Kč
Soudce 12 1 864 699 Kč 155 392 Kč
Soudce 13 1 267 683 Kč 105 640 Kč
Soudce 14 1 268 510 Kč 105 709 Kč
Soudce 15 210 422 Kč 105 211 Kč
Soudce 16 2 008 951 Kč 167 413 Kč
Soudce 17 560 075 Kč 155 576 Kč
Soudce 18 1 610 726 Kč 134 227 Kč
Soudce 2 1 305 474 Kč 108 790 Kč
Soudce 3 1 302 813 Kč 108 568 Kč
Soudce 5 1 909 570 Kč 159 131 Kč
Soudce 6 1 636 213 Kč 136 351 Kč
Soudce 7 1 918 406 Kč 159 867 Kč
Soudce 9 1 631 892 Kč 135 991 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda soudu 2 099 485 Kč 174 957 Kč
Soudce 1 1 661 833 Kč 138 486 Kč
Soudce 10 1 359 075 Kč 113 256 Kč
Soudce 11 1 778 722 Kč 148 227 Kč
Soudce 12 1 848 429 Kč 154 036 Kč
Soudce 13 1 231 365 Kč 102 614 Kč
Soudce 14 708 999 Kč 88 625 Kč
Soudce 16 1 972 040 Kč 164 337 Kč
Soudce 17 216 496 Kč 72 165 Kč
Soudce 18 1 545 336 Kč 128 778 Kč
Soudce 19 1 871 136 Kč 155 928 Kč
Soudce 2 57 372 Kč 57 372 Kč
Soudce 20 914 462 Kč 101 607 Kč
Soudce 3 1 300 543 Kč 108 379 Kč
Soudce 5 1 933 566 Kč 161 131 Kč
Soudce 6 1 653 549 Kč 137 796 Kč
Soudce 7 1 899 352 Kč 158 279 Kč
Soudce 9 1 605 337 Kč 133 778 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda soudu 2 052 712 Kč 171 059 Kč
Soudce 1 1 841 425 Kč 153 452 Kč
Soudce 10 1 290 600 Kč 107 550 Kč
Soudce 11 1 793 157 Kč 149 430 Kč
Soudce 12 1 838 758 Kč 153 230 Kč
Soudce 13 1 279 115 Kč 177 655 Kč
Soudce 14 1 450 867 Kč 120 906 Kč
Soudce 15 1 427 346 Kč 118 946 Kč
Soudce 16 1 974 740 Kč 164 562 Kč
Soudce 18 1 544 412 Kč 128 701 Kč
Soudce 19 1 890 876 Kč 157 573 Kč
Soudce 21 1 392 493 Kč 116 041 Kč
Soudce 3 546 967 Kč 91 161 Kč
Soudce 5 1 902 296 Kč 158 525 Kč
Soudce 6 1 642 082 Kč 136 840 Kč
Soudce 7 1 911 138 Kč 159 262 Kč
Soudce 9 1 625 642 Kč 135 470 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda soudu 1 696 774 Kč 141 398 Kč
Soudce 1 1 669 242 Kč 139 104 Kč
Soudce 10 1 166 086 Kč 97 174 Kč
Soudce 11 1 642 268 Kč 136 856 Kč
Soudce 12 1 646 356 Kč 137 196 Kč
Soudce 13 1 109 742 Kč 154 131 Kč
Soudce 16 1 828 416 Kč 152 368 Kč
Soudce 18 1 354 407 Kč 112 867 Kč
Soudce 19 1 721 634 Kč 143 470 Kč
Soudce 20 1 164 547 Kč 97 046 Kč
Soudce 21 1 191 336 Kč 99 278 Kč
Soudce 22 1 791 767 Kč 149 314 Kč
Soudce 5 1 722 479 Kč 143 540 Kč
Soudce 6 1 380 008 Kč 115 001 Kč
Soudce 7 1 731 642 Kč 144 304 Kč
Soudce 9 1 422 089 Kč 118 507 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda soudu 1 689 908 Kč 140 826 Kč
Soudce 1 1 528 228 Kč 127 352 Kč
Soudce 10 507 167 Kč 84 528 Kč
Soudce 11 1 516 245 Kč 126 354 Kč
Soudce 12 1 501 956 Kč 125 163 Kč
Soudce 13 783 917 Kč 130 653 Kč
Soudce 16 1 615 310 Kč 134 609 Kč
Soudce 17 734 317 Kč 91 790 Kč
Soudce 18 1 209 467 Kč 100 789 Kč
Soudce 19 1 587 497 Kč 132 291 Kč
Soudce 20 213 278 Kč 85 311 Kč
Soudce 21 734 008 Kč 81 556 Kč
Soudce 22 1 497 388 Kč 124 782 Kč
Soudce 23 722 145 Kč 80 238 Kč
Soudce 24 405 451 Kč 101 363 Kč
Soudce 5 1 585 225 Kč 132 102 Kč
Soudce 6 1 244 828 Kč 103 736 Kč
Soudce 7 1 585 716 Kč 132 143 Kč
Soudce 8 2 149 903 Kč 179 159 Kč
Soudce 9 1 276 017 Kč 106 335 Kč

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 31.05.2024 a odpověď obdrželi po 5 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Požadované informace byly poskytnuty v řádné lhůtě a v požadovaném formátu, po uhrazení nákladů na zpracování odpovědi v rozumné výši, která odpovídá objemu poskytnutých dat.

Open data

Open data s kompletními platy pro Okresní soud v Šumperku za všechny dostupné roky

Open data pro Okresní soud v Šumperku