Státní oblastní archiv v Litoměřicích

IČO: 70979464
Datová schránka: 3gnaiva

služby archiv
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí služebního úřadu SOALT 1 001 684 Kč 83 474 Kč
Zástupce/zástupkyně vedoucího služebního úřadu SOALT 879 115 Kč 73 260 Kč
Ředitel/ka odboru SOALT 1 832 646 Kč 69 387 Kč
Ředitel/ka odboru SOALT 2 832 546 Kč 69 379 Kč
Zástupce/zástupkyně ředitele odboru SOALT1 757 318 Kč 63 110 Kč
Zástupce/zástupkyně ředitele odboru SOALT 2 725 078 Kč 60 423 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 1 702 696 Kč 58 558 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 2 650 562 Kč 54 214 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 3 683 654 Kč 56 971 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 4 675 663 Kč 56 305 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 5 608 683 Kč 50 724 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 6 689 838 Kč 57 487 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 7 708 726 Kč 59 061 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 8 692 905 Kč 57 742 Kč
Vedoucí oddělení SAOLT 9 716 382 Kč 59 699 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 10 569 269 Kč 47 439 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 11 470 525 Kč 39 210 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 12 580 219 Kč 60 439 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 13 666 980 Kč 55 582 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 14 648 392 Kč 54 033 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka odboru SOALT 1 897 506 Kč 74 792 Kč
Ředitel/ka odboru SOALT 2 946 659 Kč 78 888 Kč
Vedoucí oddělení SAOLT 9 732 673 Kč 61 056 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 1 719 075 Kč 59 923 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 10 570 553 Kč 51 868 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 11 530 505 Kč 44 209 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 12 616 167 Kč 51 347 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 13 711 848 Kč 59 321 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 14 686 410 Kč 57 201 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 2 688 076 Kč 57 340 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 3 694 201 Kč 57 850 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 4 687 148 Kč 57 262 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 5 657 877 Kč 54 823 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 6 719 219 Kč 59 935 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 7 723 364 Kč 60 280 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 8 745 210 Kč 62 101 Kč
Vedoucí služebního úřadu SOALT 1 094 674 Kč 91 223 Kč
Zástupce/zástupkyně ředitele odboru SOALT 2 124 050 Kč 41 350 Kč
Zástupce/zástupkyně ředitele odboru SOALT 2 652 419 Kč 72 491 Kč
Zástupce/zástupkyně ředitele odboru SOALT1 737 706 Kč 61 476 Kč
Zástupce/zástupkyně vedoucího služebního úřadu SOALT 929 297 Kč 77 441 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka odboru SOALT 1 891 727 Kč 74 311 Kč
Ředitel/ka odboru SOALT 2 933 965 Kč 77 830 Kč
Vedoucí oddělení SAOLT 9 647 836 Kč 53 986 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 1 659 945 Kč 54 995 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 10 574 040 Kč 47 837 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 11 541 144 Kč 45 095 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 12 551 692 Kč 45 974 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 13 627 849 Kč 52 321 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 14 679 236 Kč 56 603 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 2 616 613 Kč 51 384 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 3 624 923 Kč 52 077 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 4 623 957 Kč 51 996 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 5 589 994 Kč 49 166 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 6 624 978 Kč 52 082 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 7 678 544 Kč 56 545 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 8 653 747 Kč 54 479 Kč
Zástupce/zástupkyně ředitele odboru SOALT 2 806 918 Kč 67 243 Kč
Zástupce/zástupkyně ředitele odboru SOALT1 729 623 Kč 60 802 Kč
Zástupce/zástupkyně vedoucího služebního úřadu SOALT 892 567 Kč 74 381 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka odboru SOALT 1 660 525 Kč 55 044 Kč
Ředitel/ka odboru SOALT 2 695 413 Kč 57 951 Kč
Vedoucí oddělení SAOLT 9 537 605 Kč 44 800 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 1 568 811 Kč 47 401 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 10 420 657 Kč 38 242 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 11 430 375 Kč 35 865 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 12 485 451 Kč 40 454 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 13 507 738 Kč 42 312 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 14 553 570 Kč 46 131 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 2 523 023 Kč 43 585 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 3 519 153 Kč 43 263 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 4 548 257 Kč 45 688 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 5 507 029 Kč 42 252 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 6 553 533 Kč 46 128 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 7 578 856 Kč 48 238 Kč
Vedoucí oddělení SOALT 8 561 765 Kč 46 814 Kč
Vedoucí služebního úřadu SOALT 887 619 Kč 73 968 Kč
Zástupce/zástupkyně ředitele odboru SOALT 2 137 700 Kč 68 850 Kč
Zástupce/zástupkyně ředitele odboru SOALT 3 626 766 Kč 52 231 Kč
Zástupce/zástupkyně ředitele odboru SOALT1 403 626 Kč 44 847 Kč
Zástupce/zástupkyně vedoucího služebního úřadu SOALT 823 205 Kč 68 600 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí služebního úřadu SOALT 1 076 113 Kč 89 676 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Vedoucí služebního úřadu SOALT platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 17 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace a na podruhé i v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 6 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Státní oblastní archiv v Litoměřicích za všechny dostupné roky

Open data pro Státní oblastní archiv v Litoměřicích