Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

IČO: 00027162
Datová schránka: 3gsnh8r

výzkum zemědělství veterina

Přehled platů

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 31 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Organizace na naši žádost o informace a následnou stížnost na nereagování, odpověděla odmítnutím.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. za všechny dostupné roky

Open data pro Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.