Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

IČO: 00027006
Datová schránka: 3tnj7g7

výzkum zemědělství
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 188 452 Kč 99 038 Kč vozidlo k soukromým účelům
Ekonomický náměstek/náměstkyně 976 700 Kč 81 392 Kč
Náměstek/náměstkyně pro výzkum 1 073 019 Kč 89 418 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ekonomický náměstek/náměstkyně 1 015 991 Kč 84 666 Kč
Náměstek/náměstkyně pro výzkum 1 289 704 Kč 107 475 Kč
Ředitel/ka 1 315 364 Kč 109 614 Kč vozidlo k soukromým účelům
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ekonomický náměstek/náměstkyně 1 127 105 Kč 102 464 Kč
Ekonomický náměstek/náměstkyně B 81 883 Kč 81 883 Kč
Náměstek/náměstkyně pro výzkum 868 633 Kč 75 533 Kč
Náměstek/náměstkyně pro výzkum B 46 602 Kč 93 204 Kč
Ředitel/ka 226 531 Kč 226 531 Kč vozidlo
Ředitel/ka B 897 011 Kč 81 546 Kč vozidlo

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 31 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu, ale až po naší stížnosti na nereagování.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 8 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. za všechny dostupné roky

Open data pro Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.