Puncovní úřad

IČO: 00002542
Datová schránka: 3umaayk

centrální a kontrolní instituce
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda úřadu 1 671 267 Kč 139 272 Kč 0
Ředitel odboru 1 967 763 Kč 80 647 Kč 0
Ředitel odboru 2 962 715 Kč 80 226 Kč 0
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda úřadu 1 615 920 Kč 134 660 Kč
Ředitel odboru 1 982 380 Kč 81 865 Kč
Ředitel odboru 2 981 500 Kč 81 792 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Interní auditor 787 605 Kč 65 634 Kč
Předseda úřadu 1 638 033 Kč 136 503 Kč
Ředitel odboru 1 947 683 Kč 78 974 Kč
Ředitel odboru 2 949 832 Kč 79 153 Kč
Vedoucí oddělení 1 770 721 Kč 64 227 Kč
Vedoucí oddělení 2 770 347 Kč 64 196 Kč
Vedoucí oddělení 3 682 427 Kč 56 869 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Interní auditor 762 062 Kč 63 505 Kč
Předseda úřadu 1 642 250 Kč 136 854 Kč
Ředitel odboru 1 1 002 772 Kč 83 564 Kč
Ředitel odboru 2 1 046 921 Kč 87 243 Kč
Vedoucí oddělení 1 790 130 Kč 65 844 Kč
Vedoucí oddělení 2 838 649 Kč 69 887 Kč
Vedoucí oddělení 3 698 130 Kč 58 178 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Předseda úřadu platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 4 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 4 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Puncovní úřad za všechny dostupné roky

Open data pro Puncovní úřad