Léčebné lázně Lázně Kynžvart

IČO: 00883573
Datová schránka: 42sj3nc

zdravotnictví lázně
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 574 146 Kč 131 179 Kč
Náměstek pro lékařskou a lázeňskou péči 1 223 797 Kč 101 983 Kč služební byt
Náměstek pro ekonomiku a provoz 787 009 Kč 65 584 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek pro lékařskou a lázeňskou péči 1 105 427 Kč 92 119 Kč
Náměstek pro ošetřovatelskou péči 738 873 Kč 61 573 Kč
Náměstek provozně technický 617 578 Kč 61 758 Kč
Ředitel 1 088 636 Kč 90 720 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek pro lékařskou a lázeňskou péči 1 193 525 Kč 99 460 Kč
Náměstek pro ošetřovatelskou péči 751 154 Kč 62 596 Kč
Náměstek provozně technický 730 278 Kč 60 857 Kč
Ředitel 2 050 238 Kč 170 853 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 6 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Léčebné lázně Lázně Kynžvart za všechny dostupné roky

Open data pro Léčebné lázně Lázně Kynžvart