Česká republika - Kancelář Senátu

IČO: 63839407
Datová schránka: 44iaeqj

centrální a kontrolní instituce
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí Kanceláře Senátu 1 1 426 547 Kč 158 505 Kč
Vedoucí Kanceláře Senátu 2 847 549 Kč 282 516 Kč
Řídící pozice A 1 553 232 Kč 129 436 Kč
Řídící pozice B 1 520 656 Kč 126 721 Kč
Řídící pozice C 1 207 045 Kč 100 587 Kč
Řídící pozice G 1 298 047 Kč 108 171 Kč
Řídící pozice H 1 485 962 Kč 123 830 Kč
Řídící pozice CH 1 264 838 Kč 105 403 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Řídící pozice A 1 402 997 Kč 116 916 Kč mobilní telefon
Řídící pozice B 1 323 347 Kč 110 279 Kč mobilní telefon
Řídící pozice C 1 257 883 Kč 104 824 Kč mobilní telefon
Řídící pozice D 1 180 278 Kč 98 357 Kč mobilní telefon
Řídící pozice E 1 401 388 Kč 116 782 Kč mobilní telefon
Řídící pozice F 1 188 486 Kč 99 041 Kč mobilní telefon
Řídící pozice G 1 279 613 Kč 106 634 Kč mobilní telefon
Řídící pozice H 1 446 655 Kč 120 555 Kč mobilní telefon
Vedoucí Kanceláře Senátu 2 197 741 Kč 183 145 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Řídící pozice A 1 184 602 Kč 98 717 Kč mobilní telefon
Řídící pozice B 1 338 698 Kč 111 558 Kč mobilní telefon
Řídící pozice C 1 208 635 Kč 100 720 Kč mobilní telefon
Řídící pozice D 1 062 444 Kč 88 537 Kč mobilní telefon
Řídící pozice E 1 390 146 Kč 115 846 Kč mobilní telefon
Řídící pozice F 1 001 638 Kč 83 470 Kč mobilní telefon
Řídící pozice G 1 194 799 Kč 99 567 Kč mobilní telefon
Řídící pozice H 1 472 596 Kč 122 716 Kč mobilní telefon
Vedoucí Kanceláře Senátu 2 138 980 Kč 178 248 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Řídící pozice A 1 467 598 Kč 122 300 Kč Mobilní telefon
Řídící pozice B 1 021 518 Kč 85 127 Kč Mobilní telefon
Řídící pozice C 1 626 548 Kč 135 546 Kč Mobilní telefon
Řídící pozice D 1 014 101 Kč 84 508 Kč Mobilní telefon
Řídící pozice E 1 076 731 Kč 89 728 Kč Mobilní telefon
Řídící pozice F 1 518 143 Kč 126 512 Kč Mobilní telefon
Řídící pozice G 1 247 990 Kč 103 999 Kč Mobilní telefon
Řídící pozice H 969 992 Kč 80 833 Kč Mobilní telefon
Řídící pozice I 1 290 924 Kč 107 577 Kč Mobilní telefon
Vedoucí Kanceláře Senátu 2 396 807 Kč 199 734 Kč Mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Vedoucí Kanceláře Senátu 1 platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace v řádné lhůtě, ale v upraveném formátu, nevhodném pro strojové zpracování, který jsme požadovali.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 15 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Česká republika - Kancelář Senátu za všechny dostupné roky

Open data pro Česká republika - Kancelář Senátu