Okresní soud v Pelhřimově

IČO: 00024651
Datová schránka: 4fbabux

justice soudy
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda soudu 2 431 422 Kč 202 619 Kč
Soudce 1 2 155 978 Kč 179 665 Kč
Soudce 2 2 150 114 Kč 179 176 Kč
Soudce 3 2 152 342 Kč 179 362 Kč
Soudce 4 2 128 088 Kč 177 341 Kč
Soudce 5 2 131 961 Kč 177 663 Kč
Soudce 6 2 130 760 Kč 177 563 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda soudu 2 177 552 Kč 181 463 Kč
Soudce 1 2 030 775 Kč 169 231 Kč
Soudce 2 1 917 313 Kč 159 776 Kč
Soudce 3 1 913 996 Kč 159 500 Kč
Soudce 4 1 917 339 Kč 159 778 Kč
Soudce 5 1 905 809 Kč 158 817 Kč
Soudce 6 1 905 055 Kč 158 755 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda soudu 2 167 912 Kč 180 659 Kč
Soudce 1 2 008 347 Kč 167 362 Kč
Soudce 2 1 900 622 Kč 158 385 Kč
Soudce 3 1 900 443 Kč 158 370 Kč
Soudce 4 1 900 241 Kč 158 353 Kč
Soudce 5 1 898 974 Kč 158 248 Kč
Soudce 6 1 899 593 Kč 158 299 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda soudu 2 108 831 Kč 175 736 Kč
Soudce 1 1 994 200 Kč 166 183 Kč
Soudce 2 1 909 179 Kč 159 098 Kč
Soudce 3 1 897 915 Kč 158 160 Kč
Soudce 4 1 895 630 Kč 157 969 Kč
Soudce 5 1 891 875 Kč 157 656 Kč
Soudce 6 1 894 345 Kč 157 862 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda soudu 1 912 698 Kč 159 392 Kč
Soudce 1 1 815 142 Kč 151 262 Kč
Soudce 2 1 722 580 Kč 143 548 Kč
Soudce 3 1 719 183 Kč 143 265 Kč
Soudce 4 1 712 348 Kč 142 696 Kč
Soudce 5 1 720 304 Kč 143 359 Kč
Soudce 6 1 715 283 Kč 142 940 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda soudu 1 776 917 Kč 148 076 Kč
Soudce 1 1 665 673 Kč 138 806 Kč
Soudce 2 1 594 535 Kč 132 878 Kč
Soudce 3 1 580 509 Kč 131 709 Kč
Soudce 4 1 584 816 Kč 132 068 Kč
Soudce 5 1 556 630 Kč 129 719 Kč
Soudce 6 1 538 590 Kč 128 216 Kč

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 31.05.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Požadované informace byly poskytnuty v řádné lhůtě a v požadovaném formátu, po uhrazení nákladů na zpracování odpovědi v rozumné výši, která odpovídá objemu poskytnutých dat.

Open data

Open data s kompletními platy pro Okresní soud v Pelhřimově za všechny dostupné roky

Open data pro Okresní soud v Pelhřimově