Správa státních hmotných rezerv

IČO: 48133990
Datová schránka: 4iqaa3x

centrální a kontrolní instituce
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda SSHR 2 467 440 Kč 205 620 Kč vozidlo
Ředitel sekce majetkové a právní 689 468 Kč 114 911 Kč vozidlo
Ředitel sekce řízení úřadu 1 474 936 Kč 122 911 Kč vozidlo
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda SSHR 2 346 092 Kč 195 508 Kč služební vozidlo
Ředitel sekce majetkové a právní 1 351 582 Kč 112 632 Kč služební vozidlo
Ředitel sekce řízení úřadu 1 372 595 Kč 114 383 Kč služební vozidlo
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda SSHR 2 297 481 Kč 191 457 Kč služební vozidlo
Ředitel sekce majetkové a právní 1 266 154 Kč 105 513 Kč služební vozidlo
Ředitel sekce řízení úřadu 1 358 840 Kč 113 237 Kč služební vozidlo
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda SSHR 2 265 370 Kč 188 781 Kč Služební automobil
Ředitel sekce majetkové a právní 1 318 208 Kč 109 851 Kč Služební automobil
Ředitel sekce řízení úřadu 1 335 286 Kč 111 274 Kč Služební automobil
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda SSHR 1 976 973 Kč 164 748 Kč služební automobil
Ředitel sekce majetkové a právní 1 179 732 Kč 98 311 Kč služební automobil
Ředitel sekce řízení úřadu 1 319 310 Kč 109 943 Kč služební automobil
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda SSHR 2 153 287 Kč 179 441 Kč služební automobil
Ředitel sekce majetkové a právní 1 300 041 Kč 108 337 Kč služební automobil
Ředitel sekce řízení úřadu 1 288 979 Kč 107 415 Kč služební automobil
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda SSHR 2 653 403 Kč 221 117 Kč služební automobil
Ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení 878 865 Kč 73 239 Kč
Ředitel Odboru logistiky 906 805 Kč 75 567 Kč
Ředitel sekce majetkové a právní 1 162 247 Kč 96 854 Kč služební automobil
Ředitel sekce řízení úřadu 1 186 260 Kč 98 855 Kč služební automobil
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda SSHR 1 895 735 Kč 157 978 Kč služební automobil
Ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení 740 731 Kč 61 728 Kč
Ředitel Odboru logistiky 842 009 Kč 70 167 Kč
Ředitel sekce majetkové a právní 1 023 648 Kč 85 304 Kč služební automobil
Ředitel sekce řízení úřadu 978 219 Kč 81 518 Kč služební automobil

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Předseda SSHR platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 11 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 20 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Správa státních hmotných rezerv za všechny dostupné roky

Open data pro Správa státních hmotných rezerv