Zemský hřebčinec Písek s.p.o.

IČO: 71294562
Datová schránka: 4x3ci67

ostatní
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 933 193 Kč 77 766 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 658 071 Kč 94 010 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 031 829 Kč 85 986 Kč
Vedoucí pracovník č. 1 737 958 Kč 61 497 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 824 654 Kč 68 721 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 653 353 Kč 54 446 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 631 820 Kč 52 652 Kč
Vedoucí pracovník č. 5 780 589 Kč 65 049 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 870 057 Kč 72 505 Kč
Vedoucí pracovník č. 1 805 983 Kč 67 165 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 887 677 Kč 73 973 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 741 263 Kč 61 772 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 722 835 Kč 60 236 Kč
Vedoucí pracovník č. 5 886 256 Kč 73 855 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 27 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu s omluvou za zaslání po zákonné lhůtě.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 7 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Zemský hřebčinec Písek s.p.o. za všechny dostupné roky

Open data pro Zemský hřebčinec Písek s.p.o.