Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.

IČO: 00001481
Datová schránka: 4xr3pi6

centrální a kontrolní instituce

Přehled platů

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Organizace opakovaně odmítá poskytnout informace. Zareagovali jsme odvoláním.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. za všechny dostupné roky

Open data pro Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.