Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

IČO: 48135453
Datová schránka: 4zrkgbn

vzdělávání policie
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 392 186 Kč 116 016 Kč služební telefon, služební notebook
Zástupce/zástupkyně ředitele pro ekonomický úsek 818 975 Kč 68 248 Kč služební telefon, služební notebook
Zástupce/zástupkyně ředitele pro jazykové a další vzdělávání 862 917 Kč 71 910 Kč služební telefon, služební notebook
Zástupce/zástupkyně ředitele pro vzdělávání a výchovu 1 016 485 Kč 84 707 Kč služební telefon, služební notebook
Zástupce/zástupkyně ředitele pro střední policejní vzdělávání Sokolov 522 507 Kč 87 085 Kč služební telefon, služební notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 621 468 Kč 112 994 Kč mobilní telefon + notebook
Zástupce/zástupkyně ředitele pro ekonomický úsek 632 899 Kč 60 276 Kč mobilní telefon + notebook
Zástupce/zástupkyně ředitele pro jazykové a další vzdělávání 860 032 Kč 71 669 Kč mobilní telefon + notebook
Zástupce/zástupkyně ředitele pro vždělávání a výchovu 1 090 324 Kč 90 860 Kč mobilní telefon + notebook

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze za všechny dostupné roky

Open data pro Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze