Česká filharmonie

IČO: 00023264
Datová schránka: 5abj873

kultura
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel/ka 1 510 176 Kč 125 848 Kč možnost využití služebního vozu k soukromému použití, mobilní telefon, stravenky
Ředitel/ka 1 1 618 737 Kč 134 895 Kč možnost využití služebního vozu k soukromému použití, mobilní telefon, stravenky
Ředitel/ka 2 1 585 146 Kč 132 096 Kč možnost využití služebního vozu k soukromému použití, mobilní telefon, stravenky
Ředitel/ka 3 1 051 820 Kč 87 652 Kč mobilní telefon, stravenky
Ředitel/ka 4 1 410 920 Kč 133 610 Kč možnost využití služebního vozu k soukromému použití, mobilní telefon, stravenky
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel/ka Česká filharmonie 1 434 696 Kč 119 558 Kč možnost využití služebního vozu k soukromému použití, mobilní telefon, stravenky
Náměstek/náměstkyně Česká filharmonie 1 1 488 320 Kč 124 027 Kč možnost využití služebního vozu k soukromému použití, mobilní telefon, stravenky
Náměstek/náměstkyně Česká filharmonie 2 1 433 233 Kč 119 436 Kč možnost využití služebního vozu k soukromému použití, mobilní telefon, stravenky
Náměstek/náměstkyně Česká filharmonie 3 1 480 977 Kč 123 415 Kč možnost využití služebního vozu k soukromému použití, mobilní telefon, stravenky
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel/ka Česká filharmonie 1 429 020 Kč 119 085 Kč možnost využití služebního vozu k soukromému použití, mobilní telefon, stravenky
Náměstek/náměstkyně Česká filharmonie 1 1 476 439 Kč 123 037 Kč možnost využití služebního vozu k soukromému použití, mobilní telefon, stravenky
Náměstek/náměstkyně Česká filharmonie 2 1 442 014 Kč 120 168 Kč možnost využití služebního vozu k soukromému použití, mobilní telefon, stravenky
Náměstek/náměstkyně Česká filharmonie 3 1 427 242 Kč 118 937 Kč možnost využití služebního vozu k soukromému použití, mobilní telefon, stravenky
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel/ka Česká filharmonie 1 405 146 Kč 117 096 Kč možnost využití služebního vozu k soukromému použití, mobilní telefon, stravenky
Náměstek/náměstkyně Česká filharmonie 1 1 511 608 Kč 125 967 Kč možnost využití služebního vozu k soukromému použití, mobilní telefon, stravenky
Náměstek/náměstkyně Česká filharmonie 2 1 434 468 Kč 119 539 Kč možnost využití služebního vozu k soukromému použití, mobilní telefon, stravenky
Náměstek/náměstkyně Česká filharmonie 3 1 433 301 Kč 119 442 Kč možnost využití služebního vozu k soukromému použití, mobilní telefon, stravenky

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Generální ředitel/ka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 25 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace, ale až po stížnosti na nereagování. Na podruhé pak i v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Česká filharmonie za všechny dostupné roky

Open data pro Česká filharmonie