Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

IČO: 75151529
Datová schránka: 5ixai69

bezpečnost policie ředitelství
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník 1 676 922 Kč 112 820 Kč
Vedoucí pracovník 2 1 581 245 Kč 131 770 Kč
Vedoucí pracovník 3 723 081 Kč 144 616 Kč
Vedoucí pracovník 4 1 736 940 Kč 144 745 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 813 559 Kč 151 130 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 547 030 Kč 128 919 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 435 931 Kč 119 661 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 513 135 Kč 126 095 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 968 404 Kč 121 051 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 494 921 Kč 124 577 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 973 169 Kč 164 431 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 881 474 Kč 125 925 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 383 075 Kč 115 256 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 792 835 Kč 132 139 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 667 512 Kč 138 959 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 020 673 Kč 170 112 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Za instituci poskytlo ochotně a bez obstrukcí veškeré požadované údaje Policejní prezidium České republiky.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje za všechny dostupné roky

Open data pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje