Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

IČO: 46354182
Datová schránka: 5kpadkp

zdravotnictví finance zdravotní pojišťovny
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 2 681 413 Kč 223 451 Kč motorové vozidlo i pro soukromé účely
Vedoucí zaměstnanec 1 1 971 958 Kč 164 330 Kč motorové vozidlo i pro soukromé účely
Vedoucí zaměstnanec 2 1 878 706 Kč 156 559 Kč motorové vozidlo i pro soukromé účely
Vedoucí zaměstnanec 3 1 251 872 Kč 178 839 Kč motorové vozidlo i pro soukromé účely
Vedoucí zaměstnanec 4 1 946 541 Kč 162 212 Kč motorové vozidlo i pro soukromé účely

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2024 a odpověď obdrželi po 10 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Pojišťovna požadovala úhradu za zpracování odpovědi. Požadované informace v požadovaném formátu jsme následně obdrželi.

Open data

Open data s kompletními platy pro Zaměstnanecká pojišťovna Škoda za všechny dostupné roky

Open data pro Zaměstnanecká pojišťovna Škoda