Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

IČO: 00020702
Datová schránka: 5p7ua5u

výzkum zemědělství
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 607 534 Kč 50 628 Kč xxx
Vedoucí pracovník č. 2 549 388 Kč 53 862 Kč xxx
Vedoucí pracovník č. 3 846 934 Kč 72 761 Kč xxx
Vedoucí pracovník č. 4 825 865 Kč 68 822 Kč xxx
Vedoucí pracovník č. 5 865 119 Kč 72 093 Kč xxx
Vedoucí pracovník č. 6 1 081 770 Kč 90 148 Kč xxx
Vedoucí pracovník č. 7 753 801 Kč 62 817 Kč xxx
Vedoucí pracovník č. 8 1 200 874 Kč 100 073 Kč xxx
Vedoucí pracovník č. 9 310 460 Kč 86 239 Kč xxx
Vedoucí pracovník č. 10 968 301 Kč 80 692 Kč xxx
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 653 179 Kč 54 432 Kč
Vedoucí pracovník č. 10 1 075 435 Kč 89 620 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 581 433 Kč 48 453 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 672 048 Kč 56 004 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 825 865 Kč 68 822 Kč
Vedoucí pracovník č. 5 1 168 641 Kč 97 387 Kč
Vedoucí pracovník č. 6 814 768 Kč 67 897 Kč
Vedoucí pracovník č. 7 881 432 Kč 73 453 Kč
Vedoucí pracovník č. 8 1 286 121 Kč 107 177 Kč
Vedoucí pracovník č. 9 1 118 077 Kč 93 173 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 586 517 Kč 48 876 Kč
Vedoucí pracovník č. 10 1 008 157 Kč 84 013 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 667 491 Kč 55 624 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 381 911 Kč 31 826 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 822 692 Kč 68 558 Kč
Vedoucí pracovník č. 5 985 695 Kč 82 141 Kč
Vedoucí pracovník č. 6 734 123 Kč 61 177 Kč
Vedoucí pracovník č. 7 795 572 Kč 66 298 Kč
Vedoucí pracovník č. 8 1 253 774 Kč 104 481 Kč
Vedoucí pracovník č. 9 1 037 339 Kč 86 445 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 571 827 Kč 47 652 Kč
Vedoucí pracovník č. 10 887 827 Kč 73 986 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 641 345 Kč 53 445 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 285 629 Kč 23 802 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 817 795 Kč 68 150 Kč
Vedoucí pracovník č. 5 1 009 893 Kč 84 158 Kč
Vedoucí pracovník č. 6 753 683 Kč 62 807 Kč
Vedoucí pracovník č. 7 780 269 Kč 65 022 Kč
Vedoucí pracovník č. 8 1 133 703 Kč 94 475 Kč
Vedoucí pracovník č. 9 1 056 590 Kč 88 049 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 4 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 4 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. za všechny dostupné roky

Open data pro Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.