Národní knihovna České republiky

IČO: 00023221
Datová schránka: 5qt8sy8

vzdělávání knihovna
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 1 530 854 Kč 127 571 Kč
Náměstek úseku 1 1 239 129 Kč 103 261 Kč
Náměstek úseku 2 1 242 150 Kč 103 513 Kč
Náměstek úseku 3 1 157 563 Kč 96 464 Kč
Náměstek úseku 4 1 120 147 Kč 93 346 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 1 546 459 Kč 128 872 Kč
Náměstek úseku 1 1 163 931 Kč 96 994 Kč
Náměstek úseku 2 1 108 887 Kč 92 407 Kč
Náměstek úseku 3 1 168 510 Kč 97 376 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 1 220 049 Kč 152 506 Kč
Náměstek úseku 1 945 328 Kč 118 166 Kč
Náměstek úseku 2 1 392 182 Kč 116 015 Kč
Náměstek úseku 3 919 613 Kč 114 952 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 479 623 Kč 79 937 Kč
Náměstek úseku 1 965 580 Kč 80 465 Kč
Náměstek úseku 2 621 893 Kč 103 649 Kč
Náměstek úseku 3 1 110 564 Kč 92 547 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Generální ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 10 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Národní knihovna České republiky za všechny dostupné roky

Open data pro Národní knihovna České republiky