Český metrologický institut

IČO: 00177016
Datová schránka: 65msw6w

průmysl a obchod
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel/ka 2 291 920 Kč 190 993 Kč
Odb.ředitel/ka pro fundamentální metrologii 2 206 865 Kč 183 905 Kč
Odb.ředitel/ka pro legální metrologii 1 913 554 Kč 159 463 Kč
Odb.ředitel/ka pro ekonomiku 2 064 349 Kč 172 029 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Generální ředitel/ka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 17 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce sdělila veškeré požadované údaje, avšak nesouhlasí se zveřejněním neboť: "Zaměstnanci ČMI jsou technickými experty a vědci poskytujícími na základě zřizovací listiny ČMI specializované technologické služby na současné úrovni vědeckého poznání pro průmysl, obranu, energetiku, dopravu, obchod a další oblasti ekonomiky. Zveřejnění (zde) by s vysokou pravděpodobností vedlo k zavádějícím, chybným, falešným či mylným porovnáním a interpretacím a rozhodně by nemohlo plnit společensky prospěšnou roli ani přispět k diskuzi o veřejném zájmu, neboť žádný zaměstnanec ČMI ani nepobírá plat, ani není úředníkem."

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Český metrologický institut za všechny dostupné roky

Open data pro Český metrologický institut