Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

IČO: 00027073
Datová schránka: 69gngc7

výzkum životní prostředí
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 129 393 Kč 94 116 Kč mobilní telefon
Osoba pověřená výkonem funkce ekonomického náměstka 746 338 Kč 62 195 Kč ne
Osoba pověřená výkonem funkce provozního náměstka 568 652 Kč 47 388 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Osoba pověřená výkonem funkce ekonomického náměstka 717 662 Kč 59 805 Kč
Osoba pověřená výkonem funkce provozního náměstka 572 498 Kč 47 708 Kč
Ředitel 1 026 445 Kč 85 537 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Osoba pověřená výkonem funkce ekonomického náměstka 681 190 Kč 56 766 Kč
Osoba pověřená výkonem funkce provozního náměstka 532 010 Kč 44 334 Kč
Ředitel 822 786 Kč 68 566 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Osoba pověřená výkonem funkce ekonomického náměstka 712 577 Kč 59 381 Kč
Osoba pověřená výkonem funkce provozního náměstka 534 063 Kč 44 505 Kč mobilní telefon
Ředitel 922 450 Kč 76 871 Kč mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 4 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 6 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. za všechny dostupné roky

Open data pro Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.