Institut pro veřejnou správu Praha

IČO: 70890293
Datová schránka: 6awdjrd

vzdělávání
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha 1 1 236 742 Kč 103 062 Kč mobilní telefom
Vedoucí zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha 2 1 414 902 Kč 117 909 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha 4 1 209 906 Kč 100 826 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha 1 1 209 861 Kč 100 822 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha 2 1 412 818 Kč 117 735 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha 3 72 576 Kč 72 576 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha 4 1 104 899 Kč 100 445 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha 1 907 860 Kč 75 655 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha 2 1 133 571 Kč 94 464 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha 3 1 321 169 Kč 110 097 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha 4 978 171 Kč 81 514 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha 5 974 169 Kč 81 181 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha 1 968 384 Kč 80 699 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha 2 1 218 261 Kč 101 522 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha 3 1 367 818 Kč 113 985 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha 4 885 170 Kč 88 517 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec Institutu pro veřejnou správu Praha 5 1 027 858 Kč 85 655 Kč mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, včetně podrobného zdůvodnění odměn a na podruhé i v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 11 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Institut pro veřejnou správu Praha za všechny dostupné roky

Open data pro Institut pro veřejnou správu Praha