Správa úložišť radioaktivních odpadů

IČO: 66000769
Datová schránka: 6qsigjs

průmysl a obchod energetika
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 565 610 Kč 130 468 Kč nejsou poskytovány
Vedoucí úseku 1 1 118 229 Kč 93 186 Kč nejsou poskytovány
Vedoucí úseku 2 1 086 858 Kč 90 572 Kč nejsou poskytovány
Vedoucí úseku 3 1 002 907 Kč 83 576 Kč nejsou poskytovány
Vedoucí úseku 4 962 239 Kč 80 187 Kč nejsou poskytovány
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 439 119 Kč 87 824 Kč
Ředitel 415 061 Kč 138 354 Kč
Vedoucí úseku 1 919 688 Kč 76 641 Kč
Vedoucí úseku 2 828 995 Kč 69 083 Kč
Vedoucí úseku 3 912 995 Kč 76 083 Kč
Vedoucí úseku 4 745 910 Kč 62 159 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 394 144 Kč 116 179 Kč
Vedoucí úseku 1 814 817 Kč 67 901 Kč
Vedoucí úseku 2 890 683 Kč 74 224 Kč
Vedoucí úseku 3 712 390 Kč 59 366 Kč
Vedoucí úseku 4 940 141 Kč 78 345 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 486 349 Kč 123 862 Kč
Vedoucí úseku 1 915 392 Kč 76 283 Kč
Vedoucí úseku 2 831 713 Kč 69 309 Kč
Vedoucí úseku 3 934 498 Kč 77 875 Kč
Vedoucí úseku 4 707 304 Kč 58 942 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 10 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace v řádné lhůtě, ale ve formátu nevhodném pro strojové zpracování, který jsme požadovali.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Správa úložišť radioaktivních odpadů za všechny dostupné roky

Open data pro Správa úložišť radioaktivních odpadů