Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i.

IČO: 00027049
Datová schránka: 77jfd47

výzkum zemědělství
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel VÚMOP 1 404 008 Kč 117 001 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Náměstek 1 VÚMOP 1 045 966 Kč 87 164 Kč mobilní telefon
Náměstek 2 VÚMOP 1 102 075 Kč 91 840 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Náměstek 3 VÚMOP 1 371 509 Kč 114 292 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek 1 VÚMOP 1 018 551 Kč 84 879 Kč mobilní telefon
Náměstek 2 VÚMOP 1 022 687 Kč 85 224 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Náměstek 3 VÚMOP 1 156 620 Kč 96 385 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Ředitel VÚMOP 1 162 679 Kč 96 890 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek 1 VÚMOP 987 784 Kč 82 315 Kč mobilní telefon
Náměstek 2 VÚMOP 1 057 178 Kč 88 098 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Náměstek 3 VÚMOP 992 161 Kč 82 680 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Ředitel VÚMOP 1 146 317 Kč 95 526 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek 1 VÚMOP 1 086 067 Kč 90 506 Kč mobilní telefon
Náměstek 2 VÚMOP 1 118 410 Kč 93 201 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Náměstek 3 VÚMOP 1 159 286 Kč 96 607 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Ředitel VÚMOP 1 178 381 Kč 98 198 Kč mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel VÚMOP platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 17 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 7 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i. za všechny dostupné roky

Open data pro Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i.