Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

IČO: 60498021
Datová schránka: 7ruiypv

bezpečnost
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí SUZ MV 03/ vedoucí přímo řízeného oddělení 1 194 461 Kč 99 538 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 01/ ředitel 1 764 192 Kč 147 016 Kč mobilní telefon + notebook, řidič a služební auto v případě potřeby+FKSP
Vedoucí SUZ MV 02/zástupce ředitele/vedoucí odboru a 783 444 Kč 97 931 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 02/zástupce ředitele/vedoucí odboru b 389 131 Kč 97 283 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 04/ vedoucí přímo řízeného oddělení 974 515 Kč 81 210 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 05/ vedoucí odboru 947 074 Kč 78 923 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 06/ vedoucí odboru 966 704 Kč 80 559 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 07/ vedoucí přímo řízeného oddělení 457 827 Kč 114 457 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 08/ vedoucí odboru 900 827 Kč 75 069 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 09/ vedoucí přímo řízeného oddělení 720 275 Kč 60 023 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 10/ vedoucí odboru 794 028 Kč 66 169 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 11/ vedoucí odboru 875 403 Kč 72 950 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 12/ vedoucí odboru 794 889 Kč 66 241 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 13/ vedoucí odboru 876 818 Kč 73 068 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 14/ vedoucí odboru 767 219 Kč 63 935 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 15/ vedoucí odboru 707 424 Kč 58 952 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 16/ vedoucí odboru a 316 334 Kč 63 267 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 16/ vedoucí odboru b 490 504 Kč 70 072 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí SUZ MV 1 1 477 285 Kč 123 107 Kč mobilní telefon + notebook, řidič a služební auto v případě potřeby+FKSP
Vedoucí SUZ MV 10 876 032 Kč 73 003 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 11 880 228 Kč 73 352 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 12 727 583 Kč 60 632 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 13 776 376 Kč 64 698 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 14 840 615 Kč 70 051 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 15 641 875 Kč 53 490 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 16 678 691 Kč 56 558 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 2 997 701 Kč 83 142 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 3 907 956 Kč 75 663 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 4 787 668 Kč 65 639 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 5 739 690 Kč 61 641 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 6 912 076 Kč 76 006 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 7 954 576 Kč 79 548 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 8 828 656 Kč 69 055 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 9 853 667 Kč 71 139 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí SUZ MV 1 1 397 231 Kč 116 436 Kč mobilní telefon + notebook, řidič a služební auto v případě potřeby+FKSP
Vedoucí SUZ MV 10 757 717 Kč 63 143 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 11 843 831 Kč 70 319 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 12 783 757 Kč 65 313 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 13 684 889 Kč 57 074 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 14 795 986 Kč 66 332 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 15 802 201 Kč 66 850 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 16 667 611 Kč 55 634 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 2 998 900 Kč 83 242 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 3 572 335 Kč 63 593 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 4 859 090 Kč 71 591 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 5 791 873 Kč 65 989 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 6 864 317 Kč 72 026 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 7 853 866 Kč 71 156 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 8 747 653 Kč 62 304 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Vedoucí SUZ MV 9 804 810 Kč 67 068 Kč mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí SUZ MV 1 1 667 331 Kč 138 944 Kč
Vedoucí SUZ MV 10 944 643 Kč 78 720 Kč
Vedoucí SUZ MV 11 1 029 494 Kč 85 791 Kč
Vedoucí SUZ MV 12 972 124 Kč 81 010 Kč
Vedoucí SUZ MV 13 821 832 Kč 68 486 Kč
Vedoucí SUZ MV 14 915 441 Kč 76 287 Kč
Vedoucí SUZ MV 2 1 213 437 Kč 101 120 Kč
Vedoucí SUZ MV 3 1 062 951 Kč 88 579 Kč
Vedoucí SUZ MV 4 1 138 249 Kč 94 854 Kč
Vedoucí SUZ MV 5 861 183 Kč 71 765 Kč
Vedoucí SUZ MV 6 1 122 054 Kč 93 505 Kč
Vedoucí SUZ MV 7 1 054 219 Kč 87 852 Kč
Vedoucí SUZ MV 8 987 570 Kč 82 298 Kč
Vedoucí SUZ MV 9 1 008 415 Kč 84 035 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Vedoucí SUZ MV 01/ ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 70 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra za všechny dostupné roky

Open data pro Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra