Masarykův onkologický ústav

IČO: 00209805
Datová schránka: 7vqnyc6

zdravotnictví
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 2 664 868 Kč 222 072 Kč mobilní telefon, notebook, řidič a služební auto v případě potřeby
Vedoucí zaměstnanec 1 1 398 581 Kč 166 498 Kč mobilní telefon, notebook, řidič a služební auto v případě potřeby
Vedoucí zaměstnanec 2 1 841 346 Kč 153 446 Kč mobilní telefon, notebook, řidič a služební auto v případě potřeby
Vedoucí zaměstnanec 3 1 863 637 Kč 155 303 Kč mobilní telefon, notebook, řidič a služební auto v případě potřeby
Vedoucí zaměstnanec 4 1 669 255 Kč 139 105 Kč mobilní telefon, notebook, řidič a služební auto v případě potřeby
Vedoucí zaměstnanec 5 885 799 Kč 184 541 Kč mobilní telefon, notebook, řidič a služební auto v případě potřeby
Vedoucí zaměstnanec 6 1 642 789 Kč 136 899 Kč mobilní telefon, notebook, řidič a služební auto v případě potřeby
Vedoucí zaměstnanec 7 1 583 894 Kč 131 991 Kč mobilní telefon, notebook, řidič a služební auto v případě potřeby
Vedoucí zaměstnanec 8 1 441 267 Kč 120 106 Kč mobilní telefon, notebook, řidič a služební auto v případě potřeby
Vedoucí zaměstnanec 9 1 286 105 Kč 107 175 Kč mobilní telefon, notebook, řidič a služební auto v případě potřeby
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 886 935 Kč 157 245 Kč mobilní telefon, notebook, řidič a služební auto v případě potřeby
Vedoucí zaměstnanec 1 1 079 342 Kč 89 945 Kč mobilní telefon, notebook, řidič a služební auto v případě potřeby
Vedoucí zaměstnanec 2 1 519 246 Kč 126 604 Kč mobilní telefon, notebook, řidič a služební auto v případě potřeby
Vedoucí zaměstnanec 3 1 435 519 Kč 119 627 Kč mobilní telefon, notebook, řidič a služební auto v případě potřeby
Vedoucí zaměstnanec 4 1 296 116 Kč 108 010 Kč mobilní telefon, notebook, řidič a služební auto v případě potřeby
Vedoucí zaměstnanec 5 665 057 Kč 55 421 Kč mobilní telefon, notebook, řidič a služební auto v případě potřeby
Vedoucí zaměstnanec 6 1 197 797 Kč 99 816 Kč mobilní telefon, notebook, řidič a služební auto v případě potřeby
Vedoucí zaměstnanec 7 1 214 614 Kč 101 218 Kč mobilní telefon, notebook, řidič a služební auto v případě potřeby
Vedoucí zaměstnanec 8 1 086 318 Kč 90 527 Kč mobilní telefon, notebook, řidič a služební auto v případě potřeby
Vedoucí zaměstnanec 9 668 113 Kč 60 738 Kč mobilní telefon, notebook, řidič a služební auto v případě potřeby
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 2 761 118 Kč 230 093 Kč mobilní telefon + notebook, řidič a služební auto v případě potřeby
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 2 062 549 Kč 171 879 Kč mobilní telefon + notebook, řidič a služební auto v případě potřeby

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 34 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu až po naší stížnosti na nereagování, za to ale s omluvou za zaslání po zákonné lhůtě.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 293 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Masarykův onkologický ústav za všechny dostupné roky

Open data pro Masarykův onkologický ústav