Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

IČO: 71009248
Datová schránka: 7zyai4b

zdravotnictví hygiena
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 1 403 758 Kč 116 980 Kč /
Ředitel 2 1 176 212 Kč 98 018 Kč /
Ředitel 3 994 787 Kč 82 899 Kč /
Ředitel 4 946 445 Kč 78 870 Kč /
Ředitel 5 872 046 Kč 72 671 Kč /
Ředitel 6 713 975 Kč 62 629 Kč /
Ředitel 7 860 034 Kč 71 670 Kč /
Ředitel 8 762 856 Kč 63 571 Kč /
Ředitel 9 851 288 Kč 70 941 Kč /
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 1 383 299 Kč 115 275 Kč
Ředitel 2 1 131 064 Kč 94 255 Kč
Ředitel 3 992 796 Kč 82 733 Kč
Ředitel 4 928 265 Kč 77 355 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 1 499 666 Kč 124 972 Kč
Ředitel 2 1 217 339 Kč 101 445 Kč
Ředitel 3 1 136 336 Kč 94 695 Kč
Ředitel 4 980 439 Kč 81 703 Kč
Ředitel 5 941 214 Kč 78 435 Kč
Ředitel 6 808 407 Kč 67 367 Kč
Ředitel 7 843 001 Kč 70 250 Kč
Ředitel 8 239 849 Kč 59 962 Kč
Ředitel 9 859 838 Kč 71 653 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 1 080 018 Kč 135 002 Kč
Ředitel 2 1 468 029 Kč 154 529 Kč
Ředitel 3 983 591 Kč 81 966 Kč
Ředitel 4 1 238 491 Kč 103 208 Kč
Ředitel 5 860 220 Kč 71 685 Kč
Ředitel 6 1 201 210 Kč 100 101 Kč
Ředitel 7 807 247 Kč 73 386 Kč
Ředitel 8 733 903 Kč 73 390 Kč
Ředitel 9 379 465 Kč 75 893 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel 1 platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za všechny dostupné roky

Open data pro Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci