ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

IČO: 48136450
Datová schránka: 8tgaiej

finance
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Guvernér ČNB 5 836 320 Kč 486 360 Kč služební vozidlo
Člen bankovní rady ČNB č. 1 4 723 997 Kč 393 666 Kč služební vozidlo
Člen bankovní rady ČNB č. 2 4 652 805 Kč 387 734 Kč služební vozidlo
Člen bankovní rady ČNB č. 3 3 985 723 Kč 332 144 Kč služební vozidlo (do 30.11.2023)
Člen bankovní rady ČNB č. 4 3 951 802 Kč 329 317 Kč
Člen bankovní rady ČNB č. 5 3 595 796 Kč 359 580 Kč služební vozidlo
Člen bankovní rady ČNB č. 6 3 575 838 Kč 357 584 Kč služební vozidlo
Člen bankovní rady ČNB č. 7 1 331 348 Kč 443 783 Kč služební vozidlo
Člen bankovní rady ČNB č. 8 1 207 317 Kč 402 439 Kč služební vozidlo
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen bankovní rady ČNB č. 1 4 739 037 Kč 394 920 Kč služební vozidlo
Člen bankovní rady ČNB č. 2 2 333 437 Kč 388 906 Kč služební vozidlo
Člen bankovní rady ČNB č. 3 3 991 737 Kč 332 645 Kč služební vozidlo
Člen bankovní rady ČNB č. 4 3 959 000 Kč 329 917 Kč služební vozidlo
Člen bankovní rady ČNB č. 5 1 949 447 Kč 324 908 Kč služební vozidlo
Člen bankovní rady ČNB č. 6 1 972 238 Kč 328 706 Kč služební vozidlo
Člen bankovní rady ČNB č. 7 3 048 086 Kč 435 441 Kč služební vozidlo
Člen bankovní rady ČNB č. 8 2 445 951 Kč 349 422 Kč služební vozidlo
Guvernér ČNB 3 448 644 Kč 492 663 Kč služební vozidlo
Člen bankovní rady, Guvernér ČNB 4 827 701 Kč 402 308 Kč služební vozidlo
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen bankovní rady ČNB č. 1 4 012 469 Kč 334 372 Kč
Člen bankovní rady ČNB č. 2 3 984 343 Kč 332 029 Kč
Člen bankovní rady ČNB č. 3 3 979 458 Kč 331 622 Kč
Člen bankovní rady ČNB č. 4 3 974 070 Kč 331 173 Kč
Guvernér ČNB 5 868 295 Kč 489 025 Kč
Viceguvernér ČNB č. 1 4 727 032 Kč 393 919 Kč
Viceguvernér ČNB č. 2 4 695 010 Kč 391 251 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen bankovní rady ČNB č. 1 3 967 384 Kč 330 615 Kč
Člen bankovní rady ČNB č. 2 3 969 201 Kč 330 767 Kč
Člen bankovní rady ČNB č. 3 3 968 461 Kč 330 705 Kč
Člen bankovní rady ČNB č. 4 3 915 017 Kč 326 251 Kč
Guvernér ČNB 5 853 387 Kč 487 782 Kč
Viceguvernér ČNB č. 1 4 736 405 Kč 394 700 Kč
Viceguvernér ČNB č. 2 4 753 155 Kč 396 096 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen bankovní rady ČNB č. 1 3 564 739 Kč 297 062 Kč služební vozidlo
Člen bankovní rady ČNB č. 2 3 571 386 Kč 297 616 Kč služební vozidlo
Člen bankovní rady ČNB č. 3 1 829 588 Kč 304 931 Kč služební vozidlo
Člen bankovní rady ČNB č. 4 1 885 787 Kč 314 298 Kč služební vozidlo
Člen bankovní rady ČNB č. 5 2 959 204 Kč 422 743 Kč služební vozidlo
Člen bankovní rady ČNB č. 6 2 009 198 Kč 287 028 Kč služební vozidlo
Guvernér ČNB 4 414 685 Kč 367 890 Kč služební vozidlo
Viceguvernér ČNB č. 1 4 232 930 Kč 352 744 Kč služební vozidlo
Viceguvernér ČNB č. 2 4 257 436 Kč 354 786 Kč služební vozidlo

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Guvernér ČNB platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 17 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 15 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA za všechny dostupné roky

Open data pro ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA