Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik "v likvidaci"

IČO: 14450241
Datová schránka: 8w5389q

zdravotnictví lázně
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 654 917 Kč 54 576 Kč
Zástupce ředitele 688 975 Kč 57 415 Kč příspěvek na penzijní připojištění
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 555 600 Kč 46 300 Kč mobilní telefon
Zástupce ředitele 604 052 Kč 50 338 Kč mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Organizace na naši žádost ani na naši stížnost na nereagování doposud nijak neodpověděla. (Státní podnik v průběhu celého roku 2023 fungoval. Stav "v likvidaci" trvá od 4/2024.)

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik "v likvidaci" za všechny dostupné roky

Open data pro Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik "v likvidaci"